Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - „Dostawa środków wspierających działania zapobieganiu epidemii”

logo
K/17/2020
                                                                                                                                   ZAPROSZENIE
                                                                                                                       do złożenia oferty cenowej
na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­19 (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 2112) zgodnie z którym do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID­19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
1. Zamawiający
Zamawiającym jest Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy
ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor.
2. Informacje o projekcie, w ramach którego udzielane jest zamówienie
Zamówienie jest udzielane w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów niezbędnych do walki z COVID-19, wspierających bezpieczeństwo pracy uczestników projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający przewiduje zakup: pełna treść w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2020 13:24 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska