Unieważnienie postępowania nr RZP/81/2020


logoZnak sprawy RZP/81/2020


 
 
                                                                              UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług cateringowych” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 zwanej dalej Ustawą) realizowanego w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”
 
Na podstawie punktu 10 ust. 6 ppktu 1 Zapytania do złożenia oferty cenowej, który stanowi „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu” Zamawiający unieważnia postępowanie pn. „Świadczenie usług cateringowych”.
 
Uzasadnienie:
W postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie punktu 10 ust. 6 ppktu 1 Zapytania do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług cateringowych”.
 
                                                                                                         
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 05.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.10.2020 15:25 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska