Informacja o złożonych ofertach (znak sprawy: RZP/33/2020)

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na „Świadczenie usługi  w zakresie analizy danych systemu informatycznego projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 03.06.2020
Data udostępnienia informacji: 03.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2020 13:10 Aktualizacja treści Anna Melki
03.06.2020 21:34 Aktualizacja treści Anna Melki
03.06.2020 21:33 Aktualizacja treści Anna Melki
03.06.2020 21:31 Dodanie informacji Anna Melki