Informacja o złożonych ofertach - „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Gdyńskiego Centrum Zdrowia”

Gdynia, dnia 03.12.2020 r.
 
Znak sprawy: RZP/145/2020
 
                                                           Informacja o złożonych ofertach
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn. „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Gdyńskiego Centrum Zdrowia”.
 
Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Gdyńskiego Centrum Zdrowia”   kwotę  4.800,00 zł brutto.
W postępowaniu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły następujące  oferty: pełna treść informacji w załączniku poniżej. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2020 13:14 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska