Informacja o złożonych ofertach - RPZ/12/2020

logo 
                                                                                                                                                                      Gdynia, dnia 20.03.2020 r.
 
Znak sprawy: RPZ/12/2020
 
 
 
Informacja o złożonych ofertach
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy
z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na „Wsparcie fizjoterapeutyczne dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni zgodnie z potrzebami wynikającymi z pogłębionej analizy stanowiskowej” w ramach projektu nr RPPM 05.04.02.-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Łaskarzewska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2020
Data udostępnienia informacji: 20.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.03.2020 10:02 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
20.03.2020 10:02 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska