Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty RZP/250/2020

logo

Gdynia, 28.01.2021 r.
Nr postępowania RZP/250/2020
                                                          
Dotyczy: postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp do zamówienia publicznego pn. „Usługa realizacji kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”
 
                                                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona w postępowaniu przez:

                                                                                                     PROMOTION PL Tomasz Konkol
                                                                                                   ul. Orłowska 61/2, 81-524 Gdynia
 
Zestawienie ofert i uzyskanych punktów w ramach kryteriów: pełna treść informacji w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 28.01.2021
Data udostępnienia informacji: 28.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2021 10:58 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
28.01.2021 10:57 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
28.01.2021 10:49 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
28.01.2021 10:48 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska