Odpowiedź na pytanie przetargowe


                                                                                                                          Gdynia, 31.03. 2011

Przedszkole Nr 43 „Jantarek'

w Gdyni

ul.inż.J.Śmidowicza 59

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH,

 których OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

dot. wywozu śmieci

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedszkole nr 43 „Jantarek” ul.inż.J.Śmidowicza 59 w Gdyni  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wywóz śmieci z Przedszkola Nr 43 „Jantarek”wybrano jako ofertę nr  1 złożoną przez Wykonawcę: SANIPOR 81-300 GDYNIA UL SPORTOWA 8

 

Wybrano firmę SANIPOR 81-300 Gdynia ul Sportowa 8 z uwagi na wpłynięcie tylko 1 oferty oraz na potrzebę bieżącego wykonania usług w przedmiotowym zakresie.

 

                                                                                                                          Gdynia, 31.03. 2011

 

Przedszkole Nr 43 „Jantarek'

w Gdyni

ul.inż.J.Śmidowicza 59

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH,

 których OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE*

 

dotyczy: świadczenia usług diagnostyki medycznej

 

Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 223, poz.1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedszkole nr 43 „Jantarek” ul.inż.J.Śmidowicza 59 w Gdyni  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług z zakresu diagnostyki medycznej w Przedszkolu Nr 43 „Jantarek”wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr  1 złożoną przez Wykonawcę:BIK-MED  LEŚNIEWO 12  UL.KOŚCIELNA 12

 

Oferta w/w. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny w zapytaniu ofertowym tj. zawierała najniższą cenę spośród  przedstawionych w ofertach  niepodlegających odrzuceniu .

Liczba uzyskanych punktów na podstawie kryterium 100.

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

 

1.     BIK-MED  LEŚNIEWO 12  UL.KOŚCIELNA 12

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium 

 

2.          WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA SP ZOZ

         GDYNIA UL. GRUDZIŃSKIEGO 4

     

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Małgorzata Aleksiak
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 31.03.2011
Data udostępnienia informacji: 31.03.2001
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.03.2011 17:27 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
22.03.2011 18:32 Dodanie informacji Jadwiga Całus
27.05.2010 23:34 Aktualizacja treści Jadwiga Całus
27.05.2010 19:14 Dodanie informacji Jadwiga Całus
27.05.2010 19:10 Dodanie informacji Jadwiga Całus
27.05.2010 12:55 Dodanie informacji Jadwiga Całus
27.05.2010 12:50 Dodanie informacji Jadwiga Całus
20.05.2010 11:21 odpowiedź na pytania Jadwiga Całus