Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 44 w Gdyni

Postępowanie pn.: „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 44 w Gdyni”
Numer postępowania: P44/262-02-D/2022 jest prowadzone za pośrednictwem miniPortalu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):


https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4874cbb8-d535-4352-919d-bdeb6d639443

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kondracka
Wprowadził informację: Dorota Bolewska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Bolewska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2022
Data udostępnienia informacji: 15.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2022 14:42 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
15.02.2022 14:41 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
15.02.2022 14:39 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
15.02.2022 11:00 Aktualizacja treści Dorota Bolewska
15.02.2022 10:48 Aktualizacja treści Dorota Bolewska