PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.186.000 euro na robotę budowlaną:

„Remont kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 18 w Gdyni – Etap III”.

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja SIWZ oraz Załączniki nr 7, nr 8, nr 9.

Informacja o zamówieniu została opublikowana w BZP, w dniu 30 kwietnia 2014 r. pod nr 147538 – 2014

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

mgr Hanna Gągała - dyrektor

Ewa Nawrocka - intendent

mgr Barbara Bogdanowicz - wicedyrektor

Tel. fax: 58 625 02 17

Adres e-mail:  przedszkolenr18gdynia@xl.wp.pl
____________

ZAŁĄCZNIKI:


SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Załącznik NR 1 - Formularz oferty


Załącznik NR 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania


Załącznik NR 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej


Załącznik NR 4 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat


Załącznik NR 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


Załącznik NR 6 - Zobowiązanie podmiotu


Załącznik NR 7 - ARCHITEKTURA I TECHNOLOGIA:


OPIS_ARCHITEKTONICZNY

A2_piwnica_inwentaryzacja

A3_parter_inwentaryzacja

A4_piętro_inwentaryzacja

A5_piwnica_prace_remontowe

A6_parter_prace_remontowe

A7_piętro_prace_remontowe

A8_zestawienie_stolarki

PROJEKT TECHNOLOGICZNY KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO:

TECHNOLOGIA_opis_techniczny

T1_piwnica_technologia

T2_parter_technologia

T3_piętro_technologia

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

INSTALACJE_ELEKTRYCZNE_opis_techniczny

E1_schemat_zasilania_rozdz_T1

E2_piętro_instal_oświetlenia

E3_parter_instal_oświetlenia

E4_piwnica_instal_oświetlenia

E5_piętro_gniazda

E6_parter_gniazda

E7_piwnica_gniazda

INSTALACJE SANITARNE:

INSTALACJE_SANITARNE_instalacje_wodno_kanalizacyjne

INSTALACJE_SANITARNE_wentylacja_mechaniczna


ZAŁĄCZNIK NR 8 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:


SST_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

SST_INSTALACJE_SANITARNE

SST_ROBOTY_BUDOWLANE


ZAŁĄCZNIK NR 9 - PRZEDMIAR ROBÓT:


PRZEDMIAR_INSTALACJE_ELEKTRYCZNE

PRZEDMIAR_INSTALACJE_SANITARNE

PRZEDMIAR_ROBOTY_BUDOWLANE


Załącznik NR 10 - Umowa na wykonanie robót budowlanych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Domańska-Ożga
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2014
Data udostępnienia informacji: 30.04.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.05.2014 14:55 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
01.05.2014 14:53 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
01.05.2014 10:46 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
30.04.2014 23:43 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
30.04.2014 22:57 Dodanie informacji Marzena Szczygielska