OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający - Przedszkole nr 18 w Gdyni, ul.Krawiecka 35 działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie "Remontu kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola nr 18 -
etap III zamówienia" (ogłoszenie BZP nr 147538 - 2014 z dnia 30 kwietnia 2014r.) wybrana została oferta wykonawcy : Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Sp. Z o.o. WIKON, Pierwoszyno, ul.Brzoskwiniowa 7 na kwotę : 69 947, 37 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest najkorzystniejsza ze względu na cenę.
Punktacja przyznawana Wykonawcom zgodnie z kryterium ofert:
W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert, które uzyskały następującą punktację:


 Nr
oferty
 Nazwa Wykonawcy
 Cena podana w ofercie
 Przyznana punktacja
 1.Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne
Sp Z o.o. WIKON - Pierwoszyno
 69 947,31
 100
 2.Biuro Techniczno - Handlowe Branży Energetycznej TERMA - Gdańsk
 89 790,00
 70
 3.Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe MARPOL,
Maciej Wołkanowski - Gdańsk
 99 971,20
 78
 4.Firma Budowlana SULIMA - Gdynia
 71 484,60
 98
 5.Zakład Handlowo - Usługowy "GRAMMAL - Bis" Bolszewo
 74 984,77
 93
 6.Zakład Ogólnobudowlany - Jan Wiśniewski Gdańsk
 81 625,04
 86


W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Żaden z wykonawców nie został wykluczony.
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego może zostać podpisana zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Domańska-Ożga
Wprowadził informację: Marzena Szczygielska
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Szczygielska
Data wytworzenia informacji: 02.06.2014
Data udostępnienia informacji: 02.06.2014
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2014 22:03 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
05.06.2014 22:02 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
05.06.2014 21:58 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
05.06.2014 18:23 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 18:22 Aktualizacja treści Marzena Szczygielska
05.06.2014 18:21 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 18:19 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 18:13 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 17:58 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 17:20 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 17:14 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 15:51 Dodanie informacji Marzena Szczygielska
05.06.2014 15:42 Zmiana załącznika Marzena Szczygielska
05.06.2014 15:36 Dodanie informacji Marzena Szczygielska