Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 6 w Gdyni

Postępowanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 6 w Gdyni” Numer postępowania: P6.1.12.2021 jest prowadzone za pośrednictwem miniPortalu.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ee066e4b-4768-42b3-b773-b49eceae7855

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marta Mazurek
Wprowadził informację: Danuta Tessar
Data wytworzenia informacji: 12.02.2022
Data udostępnienia informacji: 31.12.2021