Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 13 w Gdyni

Postępowanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 13 w Gdyni” Numer postępowania: P13.1.12.2021 jest prowadzone za pośrednictwem miniPortalu.
 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9439b62-7cb6-4a81-b960-c1695cf8ffe1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Smolna
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 22.12.2021
Data udostępnienia informacji: 22.12.2021