DOZÓR ORAZ OCHRONA MIENIA AGENCJI ROZWOJU GDYNI w GDYNI

sygn.akt: RZP/1/2017


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Istotne Warunki Zamówienia: 
www.arg.gdynia.pl 


DOZÓR ORAZ OCHRONA MIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24, tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.arg.gdynia.pl 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozór mienia Agencji Rozwoju Gdyni w Gdyni następujących obiektów: 

a) InfoBox ul. Świętojańska 30 w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego),

b) lokalu przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni,

c) Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,

d) parkingu przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni, 

e) Sceny Letniej Teatru w Gdyni - Orłowie,

f) oraz zapewnienie bezpieczeństwa nad funkcjonowaniem kolejki oraz bezpieczeństwa osób korzystających z kolejki w zakresie stacji dolnej i górnej oraz jeżdżącego wagonika kolejki torowo-linowej na Kamienną Górę w Gdyni.


Łączna ilość godzin ochrony przewidziana w okresie 24 miesięcy wynosi 64.576

Usługa będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r. poz. 1681). 

TERMIN WYKONANIA: 

1) obiekt InfoBox ul. Świętojańska 30 w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego), od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2017 r. 

2) lokal przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni, 
od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2017 r. 

3) obiekt Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni, od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2017 r. 

4) parking przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2017 r. 

5) kolejka w zakresie stacji dolnej i górnej oraz jeżdżącego wagonika kolejki torowo-linowej na Kamienną Górę w Gdyni od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2017 r.

6) obiekt Scena Letnia Teatru w Gdyni–Orłowie od godz. 7.00 12.06.2017 r. do godz. 7.00 31.08.2017 r., od godz. 7.00 12.06.2018 r. do godz. 7.00 31.08.2018 r.


WADIUM
30.000 zł - termin wniesienia wadium upływa 10 marca 2017r. godz. 9.00 

KRYTERIA OCENY OFERT
cena oferty brutto – 100%  
Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2017 r. o godz. 09.00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Wioletta Rompa
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Rompa
Data wytworzenia informacji: 02.03.2017
Data udostępnienia informacji: 02.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.03.2017 10:12 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
03.03.2017 10:10 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
03.03.2017 09:45 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
03.03.2017 07:11 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
03.03.2017 06:05 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 19:29 Dodanie informacji Wioletta Rompa
02.03.2017 19:08 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 19:05 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 19:02 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 19:00 Dodanie informacji Wioletta Rompa
02.03.2017 18:37 Zmiana załącznika Wioletta Rompa
02.03.2017 18:09 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 17:57 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 16:33 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 16:01 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 15:27 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 13:11 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 13:09 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
02.03.2017 12:43 Dodanie informacji Wioletta Rompa