Dozór oraz Ochrona Mienia Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni

sygn.akt: RZP/3/2019

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Istotne Warunki Zamówienia:
www.arg.gdynia.pl

DOZÓR ORAZ OCHRONA MIENIA 

ZAMAWIAJĄCY


Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24, tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32

Adres strony internetowej zamawiającego: www.arg.gdynia.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozór mienia Agencji Rozwoju Gdyni w Gdyni następujących obiektów:
a)       InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego),
b)       lokalu przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni,
c)       Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,
d)       parkingu przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,
e)       Sceny Letniej Teatru w Gdyni – Orłowie,  
f)        oraz zapewnienie bezpieczeństwa nad funkcjonowaniem kolejki oraz bezpieczeństwa osób korzystających z kolejki w zakresie stacji dolnej i górnej oraz jeżdżącego wagonika kolejki torowo-linowej na Kamienną Górę w Gdyni.
 
Łączna ilość godzin ochrony przewidziana w okresie 24 miesięcy wynosi 70.112

TERMIN WYKONANIA:
a)      obiekt InfoBox ul. Świętojańska 30 w Gdyni (tzw. skwer Żeromskiego),
         od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2019 r.
b)      lokal przy ul. Armii Krajowej 24 w Gdyni,
         od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2019 r.
c)      obiekt Gdyńskiego Centrum Filmowego przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni,
         od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2019 r.
d)      parking przy Placu Grunwaldzkim 2 w Gdyni od godz. 7.00 do godz. 7.00  przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2019 r.
e)      kolejka w zakresie stacji dolnej i górnej oraz jeżdżącego wagonika kolejki torowo-linowej na Kamienną Górę w Gdyni od godz. 7.00 do godz. 7.00 przez okres 24 miesięcy od dnia 26.03.2019 r.
f)       obiekt Scena Letnia Teatru w Gdyni–Orłowie
         od godz. 7.00 12.06.2019 r. do godz. 7.00 31.08.2019 r.
         od godz. 7.00 12.06.2020 r. do godz. 7.00 31.08.2020r.

WADIUM
33.000 zł - termin wniesienia wadium upływa 1 marca 2019r. godz. 9.00
 
KRYTERIA OCENY OFERT

cena oferty brutto – 80% 
doświadczenie –  20%

Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 1.03.2019 r. o godz. 09.00. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego.
 
 
Wykonawca, może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia w terminie do dnia 25.02.2019 r. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 28.02.2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Wioletta Rompa
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Rompa
Data wytworzenia informacji: 21.02.2019
Data udostępnienia informacji: 21.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2019 11:32 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
15.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
01.03.2019 14:11 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
28.02.2019 10:30 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
21.02.2019 16:04 Inne Wioletta Rompa
21.02.2019 16:00 Inne Wioletta Rompa
21.02.2019 15:57 Inne Wioletta Rompa
21.02.2019 15:56 Inne Wioletta Rompa
21.02.2019 15:51 Dodanie informacji Wioletta Rompa
21.02.2019 15:31 Aktualizacja treści Wioletta Rompa