ZAPYTANIE OFERTOWE NR PKA/ZO/1/2020 na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PKA/ZO/1/2020 na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Działając zgodnie z Regulaminem postępowania w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. w Gdyni przy udzielaniu zamówień sektorowych, których wartość przekracza 30.000 EURO, ale jest mniejsza niż kwoty określone w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Zmawiający ogłasza postępowanie, w trybie Zapytania ofertowego, na Pełnienie funkcji NADZORU INWESTORSKIEGO działającego na rzecz Zamawiającego przy realizacji zadań dotyczących:

1. ,,Zaprojektowania oraz kompleksowej budowy 22 stanowisk „wolnego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa miejsc postojowych, rozbudowa placu manewrowego na zajezdni autobusowej w Gdyni przy ul. Platynowej”,

oraz

2. ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowa budowa punktów „szybkiego” ładowania autobusów wraz z niezbędną infrastrukturą i ewentualną korektą układu drogowego na terenie pętli i przystanków znajdujących się na ul.: 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni, Godebskiego w Gdyni, Plac 1 Brygady Pancernej w Gdyni, Polskiej w Gdyni, Wójta Radtkego w Gdyni”,

Zadania realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” w formie dotacji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 –2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach”.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego nr PKA/ZO/1/2020 dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/zapytanie-ofertowe-nr-pka-zo-1-2020-na-pelnienie-funkcji-nadzoru-inwestorskiego_422a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2020
Data udostępnienia informacji: 27.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2020 14:03 Korekta Monika Karwowska
27.10.2020 13:57 Aktualizacja treści Monika Karwowska
27.10.2020 13:56 Aktualizacja treści Monika Karwowska
27.10.2020 13:49 Dodanie informacji Monika Karwowska