ZAPYTANIE O CENĘ PKA/ZOC/1/2021 - DOSTAWA PRZEGUBOWYCH AUTOBUSÓW UŻYWANYCH (rok produkcji 2009 lub późniejszy), NISKOPODŁOGOWYCH - 5 SZT.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 06/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu nr PKA/ZOC/1/2021 w trybie zapytania o cenę na "Dostawę przegubowych autobusów używanych (rok produkcji 2009 lub późniejszy), niskopodłogowych, przeznaczonych do komunikacji miejskiej - 5 szt. (słownie: pięć)".

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania nr PKA/ZOC/1/2021 dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/zapytanie-o-cene-pka-zoc-1-2021-dostawa-przegubowych-autobusow-uzywanych-rok-produkcji-2009-lub-pozniejszy-niskopodlogowych-przeznaczonych-do-komunikacji-miejskiej-5-szt-slownie-piec-_518a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 19.10.2021
Data udostępnienia informacji: 20.10.2021