Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  zaprojektowanie oraz kompleksową budowę stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z dostawą i uruchomieniem ładowarek.

Informacje dotyczące Postępowania dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/przetarg-nieograniczony-na-zaprojektowanie-oraz-kompleksowa-budowe-stacji-ladowania-autobusow-elektrycznych-wraz-z-dostawa-i-uruchomieniem-ladowarek-_355a

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2020
Data udostępnienia informacji: 03.04.2020