PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO I OPAŁOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ SP. Z O.O. W GDYNI


Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej zwaną Ustawą lub PZP) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie sektorowe, o  wartości przekraczającej Progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy PZP na sukcesywne dostawy oleju napędowego oraz oleju opałowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym
dostępny jest pod adresem:
 
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia


Szczegółowe informacje dotyczące Postępowania dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/przetarg-nieograniczony-na-sukcesywne-dostawy-oleju-napedowego-i-opalowego_510a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 10.09.2021
Data udostępnienia informacji: 10.09.2021