Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich SN oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich PN zasilanych energią elektryczną.

Przetarg na dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843t.j.) oraz przepisów wykonawczych do niej, Zamawiający ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w zw. z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 1 pkt 6 Ustawy (zamówienie sektorowe) na  dostawę 16 fabrycznie nowych autobusów miejskich standardowych zasilanych energią elektryczną oraz 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich przegubowych zasilanych energią elektryczną.

Portal, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie i odbywać będzie się komunikacja z Zamawiającym dostępny jest pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pkagdynia

Szczegółowe informacje dotyczące Postępowania dostępne są pod adresem:
https://www.pkagdynia.pl/przetarg-na-dostawe-16-fabrycznie-nowych-autobusow-miejskich-standardowych-zasilanych-energia-elektryczna-oraz-8-fabrycznie-nowych-autobusow-miejskich-przegubowych-zasilanych-energia-elektryczna-_426a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lech Żurek
Wprowadził informację: Monika Karwowska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020