Postępowanie na dostawę 6 sztuk trolejbusów niskopodłogowych.

                                                                                                               Gdynia, 15.03.2022r.

Nr sprawy 1/S/2022


                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Postępowanie na dostawę 6 sztuk trolejbusów niskopodłogowych z zasilaniem alternatywnym opatym na bteriach litowych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczajacej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 3 Ustawy PZP.

Tryb zgodny z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej "Ustawą PZP" (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z poź. zm.).

Portal za pomocą którego prowadzone jest postępowanie oraz wszelka komunikcja z Zamawiajacym dostępny jest pod adresem:

                                 https://portal.smartpzp.pl/pktRejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Małgorzata Danielewska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Danielewska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2022
Data udostępnienia informacji: 15.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.03.2022 12:45 Dodanie informacji Małgorzata Danielewska