Zapytnie ofertowe na wymianę wodomerzy i ciepłomierzy w zasobach TBS "Czynszówka" Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej
na dostawę i wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy
w budynkach wielorodzinnych w Gdyni o parametrach jn.:
1. wodomierz nowy, jedno strumieniowy, sucho bieżny do wody zimnej i ciepłej o przepływie nominalnym Q3 =1,6 m 3/ h DN 15, ochrona magnetyczna, spełnienie wymagań norm krajowych i europejskich przystosowany do montażu w pozycji pionowej i poziomej z obrotowym liczydłem, hermetyczne liczydło odporne na zaparowanie, w klasie metrologicznej R40-V, R63-H – cecha legalizacyjna 2020 r. konstrukcja przystosowana do montażu modułu radiowego w dowolnym momencie użytkowania w ilości 194 szt. wodomierzy zimnej wody i 139 szt. wodomierzy ciepłej wody
2. ciepłomierz nowy ultradźwiękowy, jednostka pomiaru w GJ , Qn=0,6 m3/h, cecha legalizacyjna 2020 r., kompaktowy przystosowany do wymiany (legalizacji), montaż na linii zasilającej lub powrotnej w pozycji poziomej lub pionowej, konstrukcja dostosowana do modułu radiowego w okresie użytkowania, bateria trwałość 10 lat. Próg rozruchu 3 l / h (zabudowa pozioma) 4 l / h przy zabudowie pionowej – spełnienie wymagań norm krajowych i europejskich w ilości 4 szt.

Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 25 lutego 2020 r. do godz. 1200.
Miejsce składania ofert: ul. 10 Lutego 33, Gdynia – pok. nr 2 - VI piętro
Poniżej do pobrania – zaproszenie cenowo ofertowe

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Roman Witowski
Ostatnio zmodyfikował: Roman Witowski
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 13.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2020 11:13 Dodanie informacji Roman Witowski
14.02.2020 12:12 Zmiana załącznika Karina Żukowska
13.02.2020 13:49 Zmiana załącznika Roman Witowski