WYBÓR OFERTY - na utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych II MPS 13 i 15 oraz Gryfa Pomorskiego 69 w Gdyni

Dnia 16.11.2015 r. Prezes Zarządu TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 12.11.2015 r.  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług  „Utrzymanie czystości w budynkach wielorodzinnych i na posesji wokół budynków wraz z pielęgnacją zieleni przy ul. Gryfa Pomorskiego 69  i ul. II MPS 13 i 15.”
W postępowaniu złożono 2 oferty:
Oferta nr 1.
WIROKO Czesław Obarzanek. 81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 34 z ceną ofertową brutto 88.776,00  zł
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp.J. z siedzibą w Gdyni (81-601) ul. Amona 76  z ceną ofertową brutto 99.144,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami została wybrana oferta nr WIROKO Czesław Obarzanek 81-061 Gdynia ul. Hutnicza 34  jako  najkorzystniejsza.

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
po 23.11.2015 roku (art. 94 ust.2 pkt. 3 lit.a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Ostatnio zmodyfikował: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 16.11.2015
Data udostępnienia informacji: 16.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2015 10:36 Korekta Karina Żukowska
16.11.2015 10:35 Dodanie informacji Karina Żukowska