WYBÓR oferty na utrzymanie czystości w budynkach i terenie zewnętrznym wraz z pielęgnacją zieleni ul. Dembińskiego 21 i 37 w Gdyni


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu Zamawiający wybrał ofertę nr 5 firmy FIONER Monika Bużon 86-005 Białe Błota, ul. Olchowa 12 z ceną brutto 79.853,76 zł

UZASADNIENIE WYBORU
Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z ceną najniższą.

W postępowaniu ofertę złożyło 6 podmiotów z przedstawionymi poniżej cenami przedmiotu zamówienia:

1. Cleanex Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 13/15 lok. 180 Sopot 81-874 z ceną brutto 109.703,52 zł
2. WIROKO Czesław Obarzanek, ul. Hutnicza 34 Gdynia 81-061 z ceną brutto 84.445,20 zł.
3.SZAROTKA S.C. Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Stanisław Wilgorski, Danuta Chrystlanowiczm ul. Dworcowa 16A, 82-200 Malbork z ceną brutto 193.403,52 zł
4. SAUBER ul. Stolarska 17B/11, 81-173 GDYNIA z ceną brutto 127.656,00 zł
5. FIONER Monika Bużon 86-005 Białe Błota, ul. Olchowa 12 z ceną brutto 79.853,76 zł
6. PU „Clean-Bud" Sp.j. J.Romanowski, H. Romanowska, ul. Halicka 10,81-506 Gdynia z ceną brutto 86.562,00 zł

Jednocześnie na podstawie 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu wykluczeni zostali następujący Wykonawcy:
Oferta nr 1 - Cleanex Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 13/15 lok. 180 Sopot. Wykonawca nie wykazał się potwierdzeniem, że usługi wykazane w załączniku „Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat" zostały wykonane należycie oraz nie spełnił warunku: sytuacji ekonomicznej i finansowej - nie została załączona polisa, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności oraz faktu jej opłacenia UZASADNIENIE PRAWNE: Z przedmiotowego postępowania wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4, a ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta nr 2 - SAUBER ul. Stolarska 17B/11 Gdynia. Wykonawca nie wykazał się potwierdzeniem, że usługi wykazane w załączniku „Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat" zostały wykonane należycie oraz nie spełnił warunku: sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. nie potwierdzono faktu opłacenia polisy od odpowiedzialności cywilnej. UZASADNIENIE PRAWNE: Z przedmiotowego postępowania wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24. ust. 2 pkt 4, a ofertę uznano za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta od dnia 27.01.2016 r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Ostatnio zmodyfikował: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 15.01.2016
Data udostępnienia informacji: 15.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2016 14:03 Korekta Karina Żukowska
15.01.2016 14:01 Dodanie informacji Karina Żukowska