Wybór oferty na "Malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy przy ul. Gryfa Pomorskiego 69 w Gdyni

INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
w trybie zapytania ofertowego
Przedmiot zamówienia: Malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Gryfa Pomorskiego 69 w Gdyni
W dniu 26.08.2015 r. zaproszono wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
W terminie składania ofert wpłynęły następujące 2 oferty jn:

Dane wykonawcy    
Oferta nr 1 „Czar-Bud” Jacek Czarkowski  ul. Partyzantów 21/15 Gdynia  cena netto  41.149,96 zł  cena brutto 44.441,96 zł oferta otrzymała      100 pkt.
Oferta nr 2 Zakład Ogólnobudowlany MARKBUD  Marek Lewańczyk Nowy Tuchom, ul. Gdańska 106 cena netto 49.744,52  cena brutto  53.724,08 zł oferta otrzymała  82,72 pkt.

W związku z powyższym wybrano ofertę formy „Czar –Bud” Jacek Czarkowski z ceną brutto 44.441,96 zł.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Ostatnio zmodyfikował: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 01.10.2015
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2015 13:31 Korekta Karina Żukowska
01.10.2015 13:30 Dodanie informacji Karina Żukowska