Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont pomieszczeń sanitarnych

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr:  ZS12.AS.3410/04/2009
   
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół nr 12
Adres pocztowy: ul. Mjr H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Słodnik, tel. 058 625 48 25
Określenie przedmiotu zamówienia: remont pomieszczeń sanitarnych 
Uzasadnienie przedmiotu zamówenia: remont pomieszczeń sanitarnych 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Udzielono zamówienia wykonawcy po przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
Nr sprawy: ZS12.AS.3410/04/2009
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Gramal" Bolszewo ul. Olchowa 10 
   
Oryginał umowy znajduje się w siedzibie jednostki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski
Data wytworzenia informacji: 03.10.2009
Data udostępnienia informacji: 03.10.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 21:19 Korekta Jacek Landowski
26.07.2010 18:03 Korekta Jacek Landowski.