Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Ogłoszenie o zawarciu umowy nr: ZS12.AS.3410/04/2010
Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Szkół nr 12
Adres pocztowy: ul. Mjr H. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia
Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Słodnik, tel. 058 625 48 25
Określenie przedmiotu zamówienia: „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła"
Uzasadnienie przedmiotu zamówenia: „Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła"
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Udzielono zamówienia wykonawcy po przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
Nr sprawy: ZS12.AS.3410/06/2010
Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ Wejherowo ul. Przemysłowa 20

Oryginał umowy znajduje się w siedzibie jednostki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 23.11.2010
Data udostępnienia informacji: 23.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2010 09:29 Dodanie informacji Jacek Landowski.