Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:
„Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni przy ul. Nagietkowej 73”,
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U.2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w wymienionym postępowaniu. 
Strona postępowania za pośrednictwem platformy :  https://ezamowienia.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Jankowski
Wprowadził informację: Marek Kołodziej
Ostatnio zmodyfikował: Marek Kołodziej
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 28.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2023 13:10 Dodanie informacji Marek Kołodziej