Prośba o oferty cenowe

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ROK 2020 NA PONIŻSZE USŁUGI:


1. Usługa konserwacji kotłów i regulatorów oraz okresowa kontrola

    działania urządzeń zabezpieczających kotłownię:

 • PAROMAT-TRIPLEX 225 kW + Dekamatik M-1 + palnik gazowy Viessmann
 • PAROMAT-TRIPLEX 225 kW + Dekamatik M-2 + palnik gazowy Viessmann
 • Regulator obiegów grzewczych HK-4
 • System detekcji gazu GAZEX

Zakres usługi obejmuje:
  - przeglądy wykonywane raz w miesiącu
  - przegląd i czyszczenie części spalinowej, ocena stanu technicznego kotłów po sezonie   grzewczym.
  - kontrola działania systemu detekcji gazu raz w roku.


2. Usługa kontroli systemu oddymiania raz w roku (w miesiacu październiku)


3. Usługa oceny stanu technicznego obiektu budowlanego zgodnie z art.63

    pkt.1  ust.3 Ustawy Prawo Budowlane (2 razy do roku)


4. Usługa badania instalacji wodociągowej i sprzętu p.poż. włącznie z:
 
  - badaniem głównego wyłącznika prądu.
  - badaniem skuteczności działania oświetlenia awaryjnego.


5. Usługa kontroli stanu technicznego instalacji gazowej (raz do roku).


6. Usługa kontroli i oględzin przewodów kominowych i wentylacyjnych.


7. Usługa regularnej obsługi (raz w miesiącu) urządzenia dźwigowego Schindler

  - nr ewidencyjny 3106006152
  - nr fabryczny 9862087
  - rok budowy 1999
  - udzwig 630 kg
  - ilość przystanków 3

    włącznie z: wykonaniem pomiarów skuteczności ochrony p.poż. raz w roku przed         komisją UDT.


8. Wywóz nieczystości:

 • nieczystości niesegregowalne, 3 pojemniki 1100 litrów, częstotliwość w pierwszym tygodniu miesiąca 3 pojemniki w pozostałych 2 pojemniki.
 • papier i tektura, 1 pojemnik 240 litrów, częstotliwość: raz w miesiacu.
 • opakowania z tworzyw sztucznych, 1 pojemnik 240 litrów, częstotliwość - raz w miesiącu.
 • szkło, pojemnik 240 litrów, częstotliwość - raz w miesiącu.

9. Obsługa medyczna pracowników 
 • badania wstępne
 • badania okresowe
 • badania sanitarno-epidemiologiczne
 • badania profilaktyczne
 • badania specjalistyczne (wysokościowe, okulistyczne, laryngologiczne)
    włącznie z wydaniem orzeczenia.


OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 GRUDNIA:

-
OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY,
-
MAILOWO NA ADRES kierownik.administracyjny@sp28.edu.gdynia.pl
-
POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES: Szkoła Podstawowa nr 28, im. Lotników    Polskich,  ul. Zielona 53, 81-197 Gdynia

  Osoba do kontaktu - Urszula Izdebska (58) 665-84-62

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Szwejkowska-Kulpa
Wprowadził informację: Beata _Wróbel
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Ziemann
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 29.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2022 09:57 Dodanie treści Katarzyna Ziemann
14.03.2022 09:39 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:24 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:23 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:21 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:18 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:11 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:47 Aktualizacja treści Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:40 Inne Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:30 Inne Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:18 Inne Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:11 Inne Katarzyna Ziemann
14.11.2019 11:01 Inne Katarzyna Ziemann
14.11.2019 10:45 Inne Katarzyna Ziemann
27.04.2015 20:52 Aktualizacja treści Beata Wróbel
27.04.2015 20:51 Aktualizacja treści Beata Wróbel
29.01.2013 12:55 Dodanie informacji Beata Wróbel