Zapytanie Ofertowe na remont posadzek z wymianą drzwi w salach

Zapytanie Ofertowe Nr SP33.3831.2.2020

Dotyczące zamawiania publicznego o wartości do 30.000 euro w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (DZ.U.2019.0.1843)

Szkoła Podstawowa Nr 33 w Gdyni ul. Godebskiego 8 zwraca się z  zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest remont posadzek z wymianą drzwi w salach 54 i 55

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Moszczyński
Wprowadził informację: Anna Kramarz
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020