Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - dostawy.


Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - na kompleksową dostawę energii cieplnej i świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej na potrzeby hali sportowej przy SSP Nr 18 w Gdyni przez okres 1.09.2010 - 31.08.2011.

CPV: 09.30.00.00-2;
65.40.00.00-7
Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 - PZP.
Tryb udzielenia zamówienia: na podstawie art.67 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP - zamówienie z wolnej ręki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eliza Zaborowska - Kempa
Wprowadził informację: Barbara Sarnacka
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Sarnacka
Data wytworzenia informacji: 01.05.2010
Data udostępnienia informacji: 01.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.06.2010 14:14 Dodanie informacji Barbara Sarnacka