OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

ZAMAWIAJĄCY:
Szkoła Podstawowa nr 20, 81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa i remont kuchni wraz zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni”

Zakres robót budowlanych:
CPV – 45000000-7 Roboty budowlane,
CPV – 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów szkolnych,
CPV – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
CPV – 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV – 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,
CPV – 45321000-3 Izolacja cieplna,
CPV – 45310003-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

PROCEDURA:
Przetarg nieograniczony UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Data: 06.09.2017 r.

Nazwa i adres wykonawcy: P.H.U. AUTO-MAX Łukasz Konkel, 83-334 Miechucino, Cieszenie 7d.

Liczba otrzymanych ofert: 1

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY / NIE PODLEGAJĄCEJ ODRZUCENIU OFERTA Z NAJNIŻSZĄ CENĄ: CENA NETTO (BEZ VAT): 301.626,02 PLN

NR OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W BZP: 500024265-N-2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marta Szymańska
Wprowadził informację: Agnieszka Wieczerzyńska
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017