Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych – WYNIKI

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni informuje, że w wyniku zapytania ofertowego dotyczącego : dostawy oleju opałowego na 2021 rok wybrano najkorzystniejszą ofertę
firmy SAD-OIL F.U.H. Janusz Sadecki
ul. Kosynierów 19, 84-230 Rumia.
Wszystkim firmą uczestniczącym w postępowaniu dziękujemy.
ORYGINALNA TREŚĆ 30.11.2020
Zapytanie ofertowe  prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z  art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843)
Szkoła Podstawowa nr 26 w Gdyni w siedzibie przy ul. Wolności 25 zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania, którego przedmiotem jest :
„Dostawa  oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych”
I .Opis  i termin przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywnie w terminie od  lutego 2021 roku      do 31 grudnia 2021 roku oleju opałowego lekkiego (kod CPV: 09.13.51.00-5)                do  kotłowni   zlokalizowanej w budynku szkoły przy ul. Wolności 25.
Termin, sposób i miejsce składania ofert :
W przypadku możliwości należytego wykonania ww. zamówienia, zapraszamy do złożenia oferty w sekretariacie szkoły przy ul. Wolności 25  lub na e-mail sekretariat@sp26gdynia.pl do dnia 16 grudnia 2020 roku do godz. 15.00
Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2020 r o godz.12.00.
Osobą uprawnioną do kontaktów :
 w/w sprawie jest Pani Violetta Radosz-Szeliga kierownik administracyjno – gospodarczy . Telefon do sekretariatu szkoły : 58 620 30 02 .
Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania ofert.
FORMULARZ OFERTOWY DO POBRANIA w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Bajduszewska
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 25.02.2021
Data udostępnienia informacji: 25.02.2021