Ogłoszenie o zamówieniu

BUDOWA STREFY ZABAWY DLA DZIECI W PRZEDZIALE WIEKOWYM 6-11 LAT NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI
Ogłoszenie o zamówieniu: nr 2022/BZP 00144170/01 z dnia 2022-05-04
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Bajduszewska
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 04.05.2022
Data udostępnienia informacji: 04.05.2022