Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej 26 w Gdyni w 2022 r

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej 26 w Gdyni w 2022 r., w ramach postępowania pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części z opcją dla Szkoły Podstawowej na 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni na 2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu: 2022/BZP 00043566/01 z dnia 2022-02-01
Postępowanie zostało opublikowane: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a124d051-aa78-4ffd-91e2-9790fec3a895
Strona internetowa prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Bajduszewska
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 06.02.2022
Data udostępnienia informacji: 06.02.2022