Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym : „Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni” 
oraz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym: „ Zakup i dostawa artykuł w spożywczych dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Maliszewska
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 22.02.2022
Data udostępnienia informacji: 22.02.2022