INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. REMONTU INSTALACJI ZIMNEJ WODY

Dyrektor unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia (wymienionym w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 1843) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono ani jednej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Zarzycka
Wprowadził informację: Adam Sarna
Ostatnio zmodyfikował: Adam Sarna
Data wytworzenia informacji: 18.09.2019
Data udostępnienia informacji: 18.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2019 12:51 Aktualizacja treści Adam Sarna