Informacja o kwocie finansowania

1/2022/ZP/Ż Gdynia 15 luty 2022 r.
Dotyczy:
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 Pzp bez negocjacji pt. : „Zakup i dostawa żywności do Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni ul. Halicka 8”.
INFORMACJA
o kwocie sfinansowania zamówienia
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę:
183 337,86 zł brutto, w tym:
Część I – 29 390,78 zł brutto
Część II – 59 423,12 zł brutto
Część III – 30 293,65 brutto
Część IV – 64 230,31 brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Matulewicz
Wprowadził informację: Paweł Piskulski
Data wytworzenia informacji: 14.02.2022
Data udostępnienia informacji: 15.02.2022