-- Umowy --

Umowy:

Umowa Sprzedaży energii elektrycznej
          - „ENEA" S.A.
Umowa serwisowa - Opieka techniczna kserokopiarki
          - „Szulc Serwis", Gdynia
Umowa - Paliwo Gazowe
          - „PGNIG" Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Umowa Sprzedaży ciepła i usługi przemysłowej
          - „OPEC" Gdynia Sp. z o.o.
Umowa Abonencka
          - Multimedia Polska S.A. w Gdyni
Umowa o Świadczenie usług telekomunikacyjnych
          - „Orange" Warszawa d. „PTK Centertel"
Umowa o Świadczenie usługi ISDN tp.
          - „Orange" Warszawa
Umowa Dostępu do Internetu DSL
          - „Orange" Warszawa
Umowa o Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
          - PEWiK Gdynia Sp. z o.o.
Umowa o Świadczenie Usług Medycznych
          - „Clinica Medica" Sp. z o.o. w Gdyni
Umowa Dzierżawy systemu sygnalizacji włamania i napadu
          - „Wira Security" Sp. z o.o., Gdańsk
Monitorowanie systemu alarmowego
          - „SOLID Group" Sp. z o.o. Sp. k., Warszawa
Program zwalczania szkodników
          - Zakład Dezynsekcji, Dezynfekcji i Deratyzacji w Sopocie.
Umowa o Przygotowanie i wydawanie obiadów szkolnych
          - „MOPS" w Gdyni
Umowa Konserwacji i serwisowania urządzeń „CLIMA" na hali sportowej
          - „Klimatyzacja - Serwis" Józef Malottke, Gdynia
Umowa aktualizacji oprogramowania biurowego
          - „Wolters Kluwer S.A.", Warszawa
Umowa - Wywóz nieczystości
          - „P.P.U. Metalpol" Sp. j., Rumia
Umowa o Zaopatrzenie w środki czystości i materiały biurowe
          - FH „Orient", Gdynia
Umowa - Kontrola systemu oddymiania i serwis
          - M+K Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa, Gdynia

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Irena Piotrowska
Wprowadził informację: Radosław Masłowski
Ostatnio zmodyfikował: Radosław Masłowski
Data wytworzenia informacji: 30.11.2014
Data udostępnienia informacji: 30.11.2014
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2014 13:34 Korekta Radosław Masłowski
01.12.2014 13:10 Aktualizacja treści Radosław Masłowski
30.11.2014 15:23 Korekta Radosław Masłowski
30.11.2014 15:20 Aktualizacja treści Radosław Masłowski
30.11.2014 15:15 Aktualizacja treści Radosław Masłowski