Zawiadomienie o wyborze oferty - adaptacja pomieszczeń w budynku ZSAE w Gdyni przy ul. Orłowskiej na potrzeby IX Liceum Ogólnokształcącego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrekcja Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 zawiadamia, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną: adaptacja pomieszczeń w segmentach A, B, D, E, F
w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57 dla potrzeb IX Liceum Ogólnokształcącego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta:

Przedsiębiorstwo  Usługowo-Produkcyjne Wikon Sp. z o.o.

ul. Brzoskwiniowa 7

81 - 198 Pierwoszyno

Kryteria oceny

- cena 27,00 pkt

- gwarancja 3,00 pkt

Łączna punktacja 30,00 pkt


Pozostałe oferty:

Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich

Witold Labuda

ul. Pokoju 3

84 - 200 Wejherowo

 Kryteria oceny

- cena 23,10 pkt

- gwarancja 2,10 pkt

Łączna punktacja   25,20 pkt


Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 0

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 0 


Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego zostanie zawarta  28.06.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.


 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 17.06.2016
Data udostępnienia informacji: 17.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2016 09:38 Dodanie informacji Marcin Rożniecki