Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57

Dyrektor Zespołu Szkól Administracyjno - Ekonomicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225.000 euro na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni ul. Orłowska 57

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2016 r.; nr 88036 - 2016

1. Ogłoszenie o przetargu

2. Specyfikacja instotnych warunków zamówienia

3. Projekty elektryczne

4. Aktualizacja przedmiaru

5. Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 14.04.2016
Data udostępnienia informacji: 14.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2016 13:45 Dodanie informacji Marcin Rożniecki