Konkurs Ofert z dnia 04 kwietnia 2011

Uwaga!  KONKURS

Ogłoszenie z dnia 04 kwietnia 2011 roku

o konkursie ofert na zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011r.

1. Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia
2.Przedmiot zamówienia:
- zorganizowanie letniego pobytu wraz z wyżywieniem dla rodzin objętych pomocą Ośrodka Profilaktyki  i Terapii Uzależnień w Gdyni w sezonie letnim 2011 w miejscowość usytuowanej w odległości nie przekraczającej 200 km od miasta Gdyni
Szacowana przez Zamawiającego, łączna ilość uczestników letniego pobytu: 52
3.Czas realizacji:
I turnus - 14 (czternasto) dniowy (13 nocy, 14 dni) w okresie od 27.06.2011r. do 14.08.2011r.
4. Wymagania:
Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opisane w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
5. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące  formularze oferty:
siedziba Zamawiającego, pok.10, w dni robocze w godz. 9.00-15.00, na stronie www.opitu.pl
6. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą:
- siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, 18 kwietnia 2011 roku, godz. 11.30
- termin związania ofertą – do dnia 18 maja 2011roku
7. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

pobierz - ogłoszenie o konkursie

pobierz - warunki szczegółowe konkursu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Zofia Przewoźniak
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Jagłowska
Data wytworzenia informacji: 04.04.2011
Data udostępnienia informacji: 04.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2012 12:01 Korekta Joanna Jagłowska
08.10.2012 11:58 Korekta Joanna Jagłowska
04.04.2011 10:28 Korekta Zofia Przewoźniak
04.04.2011 10:27 Korekta Zofia Przewoźniak
04.04.2011 10:15 Dodanie informacji Zofia Przewoźniak