Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego- "Dowóz uczniów niepełnosprawnych SOSW Nr 1 w Gdyni od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”

W dniu 30.11.2022 r. Dyrektor SOSW Nr 1 wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”
 
Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2022 r. o godz. 10:00.
 
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468792/01
 
Postępowanie prowadzone jest elektronicznie, za pośrednictwem platformy
„E-Zamówienia”, pod adresem  https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Grabska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2022
Data udostępnienia informacji: 01.12.2022