Rozstrzygnięcie postępowania dot. przetargu nr 1/2013

 

                                   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

                                              DOT. PRZETARGU NR 1/2013

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Liczba złożonych ofert – 3

Liczba wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 1

 

1. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty przyjęto, iż najtańsza złożona oferta otrzyma 100 punktów.

 

2. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Hurtownia artykułów spożywczych „Agawa”

Przemysław Sosnowski

ul. Chmieleńska 61, 83-300 Kartuzy

na kwotę: 73.555,01 zł. wraz z 5, 8 i 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Zamawiający nie wybrał oferty złożonej przez:

 

Firma „MARIT”

ul. Jana Karwasza 19

84-107 Starzyński Dwór

na kwotę: 82.454,02 zł. wraz z 5, 8 i 23% VAT

 

 Uzasadnienie: firma „MARIT” przedstawiła ofertę droższą, drugą w kolejności pod względem cenowym – ofercie przyznano 89 punktów; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez:

 

„MAK” Zbigniew Kwidziński i Maciej Węsierski

Spółka Jawna

ul. Tartaczna 10, 84-200 Wejherowo

na kwotę: 78.932,96 zł. wraz z 5, 8 i 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie: spółka „MAK” popełniła błąd w obliczeniu ceny. Odrzucenie nastąpiło na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 21.01.2013
Data udostępnienia informacji: 21.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.01.2013 10:10 zmiana ustawień wyświetlania a Sławomir Walkowski
21.01.2013 19:09 Dodanie informacji Sławomir Walkowski