Rozstrzygnięcie postępowania dot. przetargu na dostawę artykułów spożywczych

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Aktywności Seniora

ul. 3 Maja 27-31

81-364 Gdynia

Tel/fax (58) 661-55-38

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA  DOT. PRZETARGU NR 3/2013

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Liczba złożonych ofert – 2

Liczba wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

1. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty przyjęto, iż najtańsza złożona oferta otrzyma 100 punktów.

2. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Julita Laga Firma MARIT

ul. Jana Karwasza 19

84-107 Starzyński Dwór

na kwotę: 61 092,69 zł. wraz z 5, 8 i 23% podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający nie wybrał oferty złożonej przez:

 

Hurtownia MAK

Zbigniew Kwidziński i Maciej Węsierski Sp. J.

ul. Tartaczna 10

84-200 Wejherowo

na kwotę: 64 439,03 zł. wraz z 5, 8 i 23%  podatkiem VAT

 

Uzasadnienie: firma „MAK” przedstawiła ofertę droższą, drugą w kolejności pod względem cenowym – ofercie przyznano 94,81 punktów; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 15.01.2014
Data udostępnienia informacji: 15.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2014 12:55 Dodanie informacji Sławomir Walkowski