Rozstrzygnięcie postępowania

                                                                                                              Gdynia 20.12.2012

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Aktywności Seniora

ul. 3 Maja 27-31

Gdynia

Tel/fax (58) 661-55-38

 

 

 

                                   ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

                                              DOT. PRZETARGU NR 1/2012

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte.

 

Liczba złożonych ofert – 2 (w tym Zadanie nr 1, 2 i 3 :1; Zadanie nr 4: 1)

Liczba wykonawców wykluczonych – 0

Liczba ofert odrzuconych – 0

 

1. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Zadań przyjęto, iż najtańsza złożona oferta otrzyma 100 punktów.

 

2. Zamawiający w Zadaniu nr 1 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz

ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk

na kwotę: 23.250,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Zamawiający w Zadaniu nr 2 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz

ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk

na kwotę: 13.950,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

4. Zamawiający w Zadaniu nr 3 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz

ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk

na kwotę: 15.810,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

5. Zamawiający w Zadaniu nr 4 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

„Aktywna Gdynia” Magdalena Szelezińska

ul. Haffnera 47/1A, 81-708 Sopot

na kwotę: 20.925,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

 

Uzasadnienie wyboru: najtańsza oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 21.12.2012
Data udostępnienia informacji: 21.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2012 15:37 Dodanie informacji Sławomir Walkowski