Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023".

Zarządzeniem nr 6023/23/VIII/R z dnia 07.02.2023 Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię programem „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja 2023”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:
 
1. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między Słowami", nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 6.800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych).
 
2. Fundacja „Fly”, nazwa zadania: Wycieczki jednodniowe – historycznie i aktywnie; kwota dotacji: 13.200,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych) z zastrzeżeniem udziału pojedynczego uczestnika zadania maksymalnie w dwóch wycieczkach.
 
3. Fundacja Enabler, nazwa zadania: Marynistyczny sztos, czyli grafika warsztatowa dla seniorów; kwota dotacji: 2.532,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote).
 
4. Fundacja InTHINKnity, nazwa zadania: Kreatywny Senior 2 - kontynuacja cyklu warsztatów arteterapeutycznych dla gdyńskich seniorów; kwota dotacji: 4.350,00 zł (słownie: cztery  tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).
 
5. Fundacja Przytulny Domek, nazwa zadania: Cudnie i zdrowo - życie na kolorowo; kwota dotacji: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).
 
6. Fundacja „Fly”, nazwa zadania: Uniwersytet zdrowia; kwota dotacji: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
 
7. Fundacja InTHINKnity, nazwa zadania: Senioralna siłownia umysłu 2 - zajęcia logiczno-rekreacyjne dla gdyńskich seniorów; kwota dotacji: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
 
8. Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: Ćwicz na medal. Edycja 2023; kwota dotacji: 16.800,00 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych) z zastrzeżeniem sfinansowania z dotacji zajęć na basenie w całości oraz zajęć gimnastycznych dla dwóch grup raz w tygodniu.
 
9. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, nazwa zadania: Sprawność fizyczna; kwota dotacji: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
 
10. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha", nazwa zadania: Ciekawe wyprawy; kwota dotacji: 9.300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta  złotych) z zastrzeżeniem udziału pojedynczego uczestnika zadania maksymalnie w dwóch wycieczkach.
 
11. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA", nazwa zadania: Fotografia cyfrowa dla seniorów 2023; kwota dotacji: 4.218,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemnaście  złotych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2023
Data udostępnienia informacji: 09.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.02.2023 13:01 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski
09.02.2023 12:59 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski