Rozstrzygnięcie konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020-2021"

Zarządzeniem nr 1731/19/VIII/R  z dnia 17 grudnia 2019 Prezydent Miasta Gdyni  przyznał  dotacje na realizację zadań, związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020 - 2021”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:
 
1.    Fundacja „Adaptacja” – nazwa zadania: Wsparcie i rozwój Klubu Seniora w Gdyni Cisowej; kwota dotacji: 32.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)
 
2.     Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha" – nazwa zadania: Integracyjny klub seniora; kwota dotacji: 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 
3.     Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni– nazwa zadania: Prowadzenie klubu seniora; kwota dotacji: 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
 
4.     Polski Komitet Pomocy Społecznej – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego  w klubach seniora Gdynia 55+; kwota dotacji: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
 
5.     Stowarzyszenie "Nowoczesny Senior" Gdynia – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2020 – 2021; kwota dotacji: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 
6.     Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "Cisza" – nazwa zadania: Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa; kwota dotacji: 26.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)         
 
7.     Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Gdyni – nazwa zadania:  Prowadzenie Klubu Seniora Gdynia 55+; kwota dotacji: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)
 
8.     Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl” – nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+; kwota dotacji: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
 
9.     Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa – nazwa zadania: Senior Club – to jest życie; kwota dotacji: 29.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych)
           
Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia, w wysokości 250.000,00 złotych (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych), ulegają zabezpieczeniu w rezerwie celowej budżetu Miasta Gdyni na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w projektach Budżetu Miasta Gdyni na rok 2020 i 2021.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 18.12.2019
Data udostępnienia informacji: 18.12.2019