Przetarg nieograniczony na usługę Prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych na pływalniach dla gdyńskich Seniorów
Przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro na usługę Prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla gdyńskich Seniorów.Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.12.2012r. pod numerem 490148-2012 pdfDokumenty do pobrania

1.  SIWZ pdf. 
2.  Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 pdf  doc.
3.  Formularz oferty zał. nr 2 pdf.   ; doc
4.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału art. 22 uPzp zał. nr 3 pdf.   doc.
5.  Wykaz usług zał. nr 4 pdf.   doc.
6.  Wykaz osób zał. nr 5 pdf.   doc.
7.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art.24 ust.1 zał. nr 6 pdf.   doc.
8.  Istotne postanowienia umowy zał. nr 7 pdf.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 05.12.2012
Data udostępnienia informacji: 05.12.2012
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.12.2012 09:11 Dodanie informacji Sławomir Walkowski
05.12.2012 09:03 Dodanie informacji Sławomir Walkowski