NOWE postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT

Centrum Nauki Experyment prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na usługę: KOMPLEKSOWEGO SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH CENTRUM NAUKI EXPERYMENT W GDYNI

Numer postępowania:
1/EXP/372/2022

Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 65 ust. 1 PZP  - jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej.

1. Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
(dot. przedmiotu zamówienia)
Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 
Zał. nr 2 Wzór umowy
(do załączenia do oferty)
Zał. nr 3 Formularz oferty - zmiana 05-01-2022 
Zał. nr 4 Oświadczenie wykonawcy 
Zał. nr 5 – Wykaz usług
Zał. nr 6 – Wykaz osób

Termin składania ofert:11-01-2022 r. o godzinie 09:00
Otwarcie ofert: 11-01-2022 r. o godzinie 09:45 w siedzibie Zamawiającego - balkon spotkań.


Kwota jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
357.720,00 zł netto

Informacja z otwarcia ofert:

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty:

Oferta 1.
LIRECO TECH Sp. z o.o.
ul. Grochowa 10
81-017 Gdynia

Cpm - Podstawowa cena ryczałtowa za miesiąc
Cena netto miesięczna: 34 420,00 zł
Cena brutto miesięczna: 42 336,60 zł

Com - Obniżona cena ryczałtowa za miesiąc w czasie zamknięcia wystawy
Cena netto miesięczna: 25 950,00 zł
Cena brutto miesięczna: 31 918,50 zł

Szacowane wynagrodzenie wykonawcy (cena) za cały okres zamówienia
Cena netto za cały okres zamówienia: 413 040,00 zł
Cena brutto za cały okres zamwienia: 508 039,20 zł

Oferta 2.
"STEKOP" Spółka Akcyjna (lider konsorcjum)
"STEKOP - OCHRONA" sp. zo.o. (członek konsorcjum)
ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa

Cpm - Podstawowa cena ryczałtowa za miesiąc
Cena netto miesięczna: 31 000,00 zł
Cena brutto miesięczna: 38 130,00 zł

Com - Obniżona cena ryczałtowa za miesiąc w czasie zamknięcia wystawy
Cena netto miesięczna: 18 300,00 zł
Cena brutto miesięczna: 22 509,00 zł

Szacowane wynagrodzenie wykonawcy (cena) za cały okres zamówienia
Cena netto za cały okres zamówienia: 372 000,00 zł
Cena brutto za cały okres zamwienia: 457 560,00 zł

Oferta 3.
ATUT Sp. z o.o.
Pl. Kaszubski 7/29
81-350 Gdynia

Cpm - Podstawowa cena ryczałtowa za miesiąc
Cena netto miesięczna: 25 474,00 zł
Cena brutto miesięczna: 31 333,02 zł

Com - Obniżona cena ryczałtowa za miesiąc w czasie zamknięcia wystawy
Cena netto miesięczna: 15 284,40 zł
Cena brutto miesięczna: 18 799,81 zł

Szacowane wynagrodzenie wykonawcy (cena) za cały okres zamówienia
Cena netto za cały okres zamówienia: 305 688,00 zł
Cena brutto za cały okres zamwienia: 375 996,24 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Agnieszka Czerwińska
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 04.01.2022
Data udostępnienia informacji: 04.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2022 12:11 Aktualizacja treści Agnieszka Czerwińska
05.01.2022 09:06 Korekta Agnieszka Czerwińska
05.01.2022 08:47 Korekta Agnieszka Czerwińska
05.01.2022 08:47 Zmiana załącznika Agnieszka Czerwińska
05.01.2022 08:43 Zmiana załącznika Agnieszka Czerwińska
04.01.2022 18:29 Zmiana załącznika Agnieszka Czerwińska
04.01.2022 18:27 Zmiana załącznika Agnieszka Czerwińska
04.01.2022 18:25 Zmiana załącznika Agnieszka Czerwińska
04.01.2022 18:23 Dodanie informacji Agnieszka Czerwińska