Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni


Promocja gminy miasta Gdynia oraz Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej podczas turnieju e-sportowego organizowanego na terenie Gdyni

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania zostały zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP

https://portal.smartpzp.pl/gcs

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 09.08.2019
Data udostępnienia informacji: 09.08.2019